De makkelijkste manier om een vakantiewoning te huren of verhuren!

Nederlands
 
Neem contact op met Cities Reference
Via FaceBook
Per email
Per post
Via dei Capocci 94
00184 Rome
Italië
Per telefoon of fax
tel: +39 064 890 3612
fax: +39 064 898 6666
Via Skype
romanreference
My status
Gebruiksvoorwaarden
Algemene Voorwaarden
1- www.romanreference.com IS ALLEEN EEN WEBSITE.
www.romanreference.com functioneert als online marktplaats waar gebruikers met elkaar in contact worden gebracht. www.romanreference.com treedt niet op als makelaar, kredietgever of verkoper, noch als partij bij een door u gesloten overeenkomst. Alle door u verstrekte informatie betreffende uw appartement, wordt onder uw eigen verantwoordelijkheid gepubliceerd.
2- Wij zijn geen vertegenwoordiger
Onze relatie is die van een onafhankelijke leverancier en op basis van de Algemene Voorwaarden van www.romanreference.com wordt op geen enkele manier de positie van vertegenwoordiger, een partnerschap, een joint venture, een werkgever-werknemer-verhouding of franchiser-franchisenemer-relatie bedoeld of in het leven geroepen.
3- Veranderingen aan de website
Wij behouden ons het recht voor ieder onderdeel van www.romanreference.com te veranderen, op te schorten of te beeindigen op ieder door ons gewenst moment, daarbij inbegrepen alle functionaliteiten van de website, de databestanden en de inhoud. Ook kunnen wij besluiten om bepaalde functionaliteiten of services te beperken of de toegang tot de website of delen daarvan te beperken zonder aankondiging vooraf en zonder dat wij daarvoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.
4- Toetsing van de identiteit
Het toetsen van de identiteit van een gebruiker van het internet is zeer moeilijk en wij kunnen de veronderstelde identiteit van een inernetgebruiker op geen enkele manier bevestigen. Daarom adviseren wij u om zelf rechtstreeks met de huurder te communiceren.
5- Nauwkeurigheid
De beschrijvingen van de appartementen op www.romanreference.com zijn door u aangeleverd en de inhoud ervan is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voort zou komen uit onnauwkeurigheid in de beschrijving van de appartementen, de beoordelingen, de terugkoppelingen en welke veronderstelde tekortkomingen in de overeenkomst dan ook van een lid van Roman Reference. Wij garanderen op geen enkele manier juistheid van de inhoud, de beschrijvingen van de appartementen, de beoordelingen, de terugkoppelingen van de huurders, het adres van het appartement of de beschikbaarheid van het appartement op de website, ook al heeft een aspirant huurder naar speciale aanbiedingen of specifieke details gezocht voor een huurappartement. De leden van Roman Reference zijn zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de beschrijvingen die zij hebben aangeleverd over hun eigen appartementen. Tegelijkertijd behouden wij ons het recht voor om de informatie te geven waartoe wij gehouden zijn op basis van wettelijke verplichtingen, regelingen of verzoeken van de overheid of om informatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te weigeren of te verwijderen omdat die informatie naar ons inzicht strijdig is met eerder genoemde regelgeving.
6- Disclaimer
Onze website, inclusief alle tekst, softwarefuncties en bestanddelen alsmede de informatie die toegankelijk is via de website is toegankelijk voor zover mogelijk. Wij garanderen de functionaliteit van de website niet en evenmin dat de inhoud of de bestanddelen probleemloos functioneren, noch dat defecten worden gerepareerd, noch dat de site vrij is van virussen of andere schadelijke onderdelen.
7- Toepasselijk recht
Alle diensten en gebruiksrechten die via onze website zijn verkregen worden geacht te zijn geleverd en/of verkocht in Italie. U stemt er onherroepelijk mee in dat iedere juridische actie die u zou ondernemen met betrekking tot het gebruik van deze website of voortkomend uit de onderhavige Algemene Voorwaarden zal worden ingesteld bij de rechtbank in Rome, die de uitsluitende bevoegdheid heeft van de vordering kennis te nemen . U stemt er ook mee in dat het Italiaanse recht van toepassing zal zijn in het geval van een juridische procedure .
Gebruik van onze dienst
1- Toevoegen van het appartement
Om uw appartement in Rome toe te voegen aan onze website, dient u in te stemmen met onze Algemene Voorwaarden. Uw appartement dient binnen de oude stadsmuren van Rome te liggen of in de directe omgeving daarvan. Daarvoor hebben wij professionele foto's nodig van uw appartement en een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van uw appartement. Beide kunt u ons toesturen per email.
2- Commissies
U kunt uw appartement kostenloos toevoegen aan onze website en wij eisen geen exclusieve overeenkomst met betrekking tot de verhuur. Het enige dat wij u vragen is dat u ons op de hoogte stelt als uw appartement in een bepaalde periode niet beschikbaar is. Als er een boeking is voor uw appartement, dan stellen wij u op de hoogte van het netto bedrag dat de huurder u betaalt bij aankomst. RomanReference rekent een commissie van tussen de 10,5% en 20% + BTW van de huurprijs, die inbegrepen is bij de totale huurprijs die de huurder betaalt. Het percentage is afhankelijk van het soort overenkomst dat wij hebben met de verhuurder, het aantal appartementen dat u toeovoegt aan onze website en de waarde van ieder appartement. Het bedrag dat wij aan commissie rekenen wordt open en eerlijk gecommuniceerd aan de huurder.
3- Andere Services
www.romanreference.com kan de check-in/-out en het schoonmaken voor u regelen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
4- Verplichtingen voor de verhuurder
De verhuurder dient a) te allen tijde de kalendar bij te houden, zeker als zijn of haar appartement(en) in de categorie 'Direct Boeken' valt. b) ons te allen tijde op de hoogte te houden van veranderingen in het interieur of de diensten die worden aangeboden door de verhuurder van het appartement. c) op geen enkel moment het appartement binnen te gaan tenzij daar van tevoren duidelijk afspraken obver zijn gemaakt met de huurder. d) ervoor te zorgen dat het appartement altijd schoon is en klaar is voor verhuur. e) ons op de hoogte te houden over geplande werkzaamheden aan het gebouw waarin het appartement is gelegen of in de directe onmgeving daarvan.
5- Annuleringen
In het geval van een annulering, krijgt de verhuurder het gehele bedrag van de overeengekomen huurprijs (Excl. BTW), tenzij hij of zij of wij het appartement in dezelfde periode aan een andere huurder kunnen verhuren.
Als de verhuurder annuleert, dient hij of zij 30% van de huurprijs te voldoen als boete. 
Standaard Appartement Voorwaarden
Beleid en Werkwijze

LET OP: De onderstaande regels gelden alleen voor de verhuurders die hiermee akkoord zijn gegaan. Sommige eigenaren hebben hun eigen regels en voorwaarden, wat inhoudt dat het aan u is om akkoord te gaan met de genoemde voorwaarden in de beschrijving van het appartement. Dit geldt ook voor ons beleid en onze procedures, zoals u kunt nalezen bij onze algemene voorwaarden.

Check-In / Check-Out
• Na het maken van uw boeking ontvangt u automatisch een e-mail met daarin informatie over de aankomstprocedure en de contactgegevens van de eigenaar.
• Check-in Time: U kunt kostenloos inchecken tussen 12 uur 's middags en 8.30 's avonds. Als u vroeger wil inchecken, betaalt u geen extra vergoeding, maar kan het zijn dat u uw bagage achter moet laten in het appartement en dat u moet wachten tot het appartement beschikbaar is. Voor een late check-in tussen 8.30 and 10:30 ´s avonds betaalt u een extra vergoeding. Voor vragen hierover, kunt u gerust contact met ons opnemen.
• Restbedrag: elke verhuurder hanteert een eigen betalingsprocedure voor het restbedrag. De meerderheid van de verhuurders accepteert bankoverschrijvingen (een aantal niet). In elk geval, tenzij u het restbedrag al voor aankomst heeft betaald, wordt er van u verwacht dat u het restbedrag na ontvangst van de sleutels zo snel mogelijk contant aan de eigenaar betaald. Het is erg belangrijk dat u in staat bent om elk restbedrag te betalen bij de check in.
• Borg: Tenzij anders is aangegeven in de beschrijving van het appartement, wordt er een borg gevraagd. Bij een verhuur periode korter dan 4 weken bedraagt de borg de helft van de huurprijs. Dit is verplicht om zeker te weten dat u verantwoordelijk neemt voor schade aan het appartement door uw eigen toedoen. Indien u niet met contant geld wilt betalen, kunt u betalen met een creditcard of cheque.
Indien u langer dan 4 weken huurt, dient u de borg contant te betalen of met een overschrijving. De borg bedraagt 1/3 van het totale huurbedrag. De borg wordt binnen twee weken nadat u heeft uitgecheckt afgeschreven. De borg is niet inbegrepen in de huurprijs.
• Regels voor degene die de sleutel overdraagt: degene die de sleutel overdraagt dient de huurder rond te leiden door het appartement en uit te leggen hoe alles werkt. Vraag gerust naar extra uitleg. Indien iets kapot of ontbreekt aan het appartement, zegt u het direct alstublieft.
Als degene die de sleutel overdraagt extra handelingen voor u verricht los van het rondleiden door het appartement en het uitleggen van hoe alles werkt, wordt een extra vergoeding direct aan degene die u de sleutel van het appartement overdraagt zeer op prijs gesteld.
• Check-Out: De tijden om uit te checken verschillen per verhuurder. Indien anders aangegeven is dit voor 10 uur 's ochtends of eerder.

Kosten voor de website
In het zoekresultaat zijn alle bedragen en belastingen zijn bij de kosten inbegrepen

Annuleringen
1- U annuleert uw boeking en uw data worden verhuurd aan een andere partij. Het totaalbedrag wordt aan u gerestitueerd.
2- U annuleert uw boeking twee weken of langer van tevoren en uw data blijven beschikbaar. U bent alleen uw aanbetaling kwijt (15% tot 29% van de huurprijs afhankelijk van het appartement).
3- U annuleert uw boeking op het laatste moment en uw data blijven beschikbaar. Wij vragen u 30% van de totale huurprijs (oftewel de aanbetaling plus (eventueel) een extra bedrag tot 30% van het totaalbedrag).
4- Annuleringen tijdens het verblijf U heeft geen recht op wat voor restitutie dan ook tenzij de verhuurder verantwoordelijk is voor de annulering.
5- Vermindering van het aantal overeengekomen overnachtingen is niet toegestaan. Meer overnachtingen boeken is wel mogelijk, mits het appartement in de door u gewenste periode beschikbaar is.
Als er sprake is van een 6- Verandering in het aantal huurders wordt de huurprijs gebaseerd op het grootste aantal huurders dat in een bepaalde periode verblijft in het appartement.

Als wij annuleren: Wij doen er alles aan om aan uw wensen tegemoet te komen, maar we zijn niet aansprakelijk voor overmacht-situaties die gevolgen hebben voor uw boeking. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld stakingen, een huurder die weigert uw appartement te verlaten of andere situaties waar wij geen invloed op kunnen hebben. Als wij moeten annuleren, wordt het bedrag dat u hebt betaald volledig gerestitueerd of wij bieden u een zelfde soort of beter appartement aan zonder dat u daar extra voor hoeft te betalen.

Wat er is inbegrepen
Tenzij er expliciet iets anders wordt vermeld in de beschrijving van het appartement of tijdens de boekingsprocedure, geldt dat in de huurprijs de belangrijkste voorzieningen zijn inbegrepen (zoals bedden en matrassen, een garderobe, een bureau, een tafel, table en stoelen, etc.) en services (zoals verwarming en warm water, maar weest u zich ervan bewust dat internet en airconditioning niet tot de inbegrepen services worden gerekend in Italie - als u dergelijke services in uw appartement wenst, dient u daar dus met zoveel woorden naar te zoeken met onze zoekmachine. Een schoonmaakservice wordt slechts zeer zelden aangeboden tijdens uw verblijf, hetzelfde geld voor het verschonen van uw beddegoed. Ook hier geldt dat u daar expliciet naar dient te zoeken, als u zo'n service van belang vindt. Wel is in de huurprijs een extra set schoon beddegoed inbegrepen en schone handdoeken. Ook het keukengerei is in de huurprijs inbegrepen. Overigens kunt u bij ieder appartement lezen welke voorzieningen dat appartement precies heeft. Wij adviseren u daarom de beschrijving van het appartement altijd goed te lezen voordat u boekt.

Disclaimer
Deze website functioneert alleen als website. Onze taak is om de beschikbare data van het appartement te koppelen aan de wensen van de consument. Als er eenmaal van een boeking sprake is, staan hiervoor genoemde partijen met elkaar in verhouding als huurder en verhuurder. Zoals er van u verwacht wordt dat u deze boekingsvoorwaarden accepteert, verwachten wij van de verhuurder dat hij of zij het appartement in een goede staat voor u beschikbaar stelt. Mochten er zich toch problemen voordoen, dan staat wij klaar om u te helpen maar we zijn wettelijk gezien hier niet verantwoordelijk voor.

Prijs Informatie
De huurprijzen van onze appartementen worden altijd in Euro’s aangegeven (andere valuta wordt omgerekend aan de hand de huidige wisselkoers). Betalingen moeten altijd worden voldaan in Euro’s, tenzij dit tijdens het boekingsproces anders wordt aangegeven.

Toepasselijk recht
Alle aangeboden diensten en transacties van deze website vinden plaats in Italie. U gaat er mee akkoord dat alle transacties in relatie met het gebruik van deze website of voortkomend uit de onderhavige Algemene Voorwaarden onder het Italiaanse recht vallen en dat een eventuele juridische procedure dient bij de rechtbank in Rome, Italië. 
Privacy beleid
www.romanreference.com respecteert het belang van privacy.

Wij slaan uw versleutelde informatie op tot 30 dagen nadat u het door u gehuurde appartement hebt verlaten. Daarna wordt die informatie automatisch uit onze database gewist.

Die informatie wordt NIET gedeeld met een derde partij, tenzij wij gehouden zijn die informatie vrij te geven in verband met een juridische verplichting daartoe, bijvoorbeeld om fraude of schade te voorkomen of om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten zeker te stellen.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen via privacy@romanreference.com